External Transfer With LYS Result

21 Eylül 2013 tarihli 28772 sayılı Resmi Gazete'de YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri Üniversitelere merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. 

Başvuru Esasları

  • Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)
  • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır. (örneğin, işletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği inşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
  • 2015-2016 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilir.
  • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
  • 2015-2016 Bahar Yarıyılı için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %20' si kadar kontenjan ayrılır. Eğer başvuran aday sayısı kontenjandan fazla ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır. Kontenjan Tablosu
  • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alacaktır.
  • Ara sınıfta geçişi uygun görülen adayların intibakı ilgili fakülte kurulları tarafından yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.       Başvuru formu

2.     Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)

3.    Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

4.   Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir.)

5. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı

6.   Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge

7.  * İngilizce Yeterlilik Belgesi

8.   Nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası

9.  Yatay geçiş başvuru ücretini(50 TL) yatırdığına dair banka dekontu veya Mali İşlerden alınan makbuz

10.  Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair belge

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Aşağıdaki linkte bulunan takvimde belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin bu takvimdeki sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

* İngilizce Sınav Takvimi için tıklayınız.

Başvuru Ücretini Türk Lirası olarak yatırabileceğiniz;

DENİZBANK Hesap No: 3680-4695776-355,AKDENİZ TİCARİ MERKEZ  Şubesi

DENİZBANK IBAN No: TR61 0013 4000 0046 9577 6000 33

Başvuru Şekli ve İletişim

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 01 Ağustos 2017 / 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yolu yla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi

                                Öğrenci İşleri Müdürlüğü

                                Üniversite Cad. No:2 07190 Döşemealtı- Antalya

e-posta Adresi:gulseren.kilinc@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ KESİN KAYIT TARİHİ
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
01.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 05.09.2017

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

  • Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 22.08.2017 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
  • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

2017-2018 Güz Dönemi Kurum İççi Yatay Geçiş Başvuru Formu

2017-2018 Kurumlararası Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Formu

2017-2018 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Kurumlararaqsı Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvuru Formu

2017-2018 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Formu