Kurum İçi Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş

Başvuru Esasları

 • Bir fakültenin kendi bünyesindeki veya diğer fakültelerin bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  (Eşdeğer düzey ifadesiyle ancak lisansdan lisansa veya önlisansdan önlisansa olabileceği belirtilmektedir.)
 • Kurum içi yatay geçişler yalnız 3. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
 • Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • *Öğrencinin başvurduğu programın dil yeterlik koşulunu sağlaması gerekir.
 • Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, her yıl ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Üniversite bünyesindeki farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 
 • Uluslararası Antalya Üniversitesinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devam edip etmeyeceği, veya hangi oranda devam edeceği, şu şekilde belirlenir:

a) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrenciler, geçmek istedikleri bölümde, LYS sınavında almış oldukları puana karşılık gelen oranda burslu okuma hakkına sahiptirler.

b) Puanı hiç bir burs oranı için yeterli olmadığı takdirde ise ücretli olarak eğitimine devam eder. 

c) Yatay geçiş yapan bir öğrenci, önceki burs oranından daha yüksek bir burs oranına geçiş yapamaz.

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Aşağıdaki linkte bulunan takvimde belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin bu takvimdeki sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

* İngilizce Sınav Takvimi için tıklayınız.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 • Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı, T.C. uyruklu ise merkezi yerleştirme puanı, uluslararası öğrenci ise üniversiteye kayıt için kullandığı kabul kriterleri dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.      Başvuru formu

2.      Transkript

3.      T.C. uyruklu öğrencinin, sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı

4.      Uluslararası öğrencinin, kabul kriterlerini sağlayan belgeleri

Başvuru Şekli ve İletişim

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 08 Ağustos / 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında Uluslararası Antalya Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta ile de ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Uluslararası Antalya Üniversitesi

                                Öğrenci İşleri Müdürlüğü

                                Üniversite Cad. No:2 07190 Döşemealtı- Antalya

e-posta Adresi: gulseren.kilinc@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ KESİN KAYIT TARİHİ
Başlangıç  Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
30.01.2017 03.02.2017 06.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 13.02.2017 15.02.2017

                                     

2014-2015 Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

 

PROGRAM

 

FAKÜLTE

 

KONTENJAN

Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi 5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi 5
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi 5
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi 11
Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm Fakültesi 5
Hukuk  Hukuk Fakültesi 15
Mimarlık Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 11

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

 • Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,10 Şubat 2017 tarihinde Uluslararası Antalya Üniversitesi Öğrenci İşleri üdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
 • Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
 • İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.