Hakkımızda

Öğrenci İşleri Müdürlüğü; yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta yer alan iş ve işlemleri akademik takvime uygun olarak zamanında yapmak, başta öğrenciler olmak üzere, öğretim üyelerine, velilere ve idari personele doğru bilgiyi, ilgili mevzuatlara uygun olarak iletmekle sorumlu birimdir. Ayrıca öğrencilerin dosyalarının oluşturulması, güncellenmesi ve arşivlenmesi işlemlerini de yürütmektedir. 

Misyonumuz

Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin sorunsuz ve huzurlu bir öğrenim hayatı sürdürebilmeleri için yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, uygun teknolojiyi kullanarak ve eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek.

Vizyonumuz

Kurumsal kimliğimizi koruyarak, belirlenen ilke ve değerler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlarda ve elektronik ortamda hizmet vermek.

İlkelerimiz

  • İnsan haklarına saygılı olmak,
  • İnsani ilişkileri öne çıkarmak,
  • Zamanı iyi kullanarak kaliteli hizmet vermek,
  • Etik anlayışa sahip olmak,
  • Teknolojik gelişime açık olmak,
  • Kaynakları israf etmeden etkili kullanmak.