FORMLAR-DİLEKÇELER

Askerlik Durum Beyan Formu

Çift Anadal/Yandal Başvuru formu

Dekanlık Genel Talep Formu

Ders Muafiyeti Başvuru Formu

Dersten Çekilme Formu

İlişik Kesme Formu

Kayıp / Hasar Bildirim Formu

Kayıt Dondurma Formu

Mali İşler Genel Talep Formu

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

Not İtiraz Formu

Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi Formu

Rektörlük Genel Talep Formu

Yaz Dönemi - Başka Üniversiteden Ders Alacak Öğrenci Formu

Yeni Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu

Yurt İstek Formu

Yurt Misafir Öğrenci Dilekçesi